Nasilnik se sam otkriva

Svijet oko nas pun je nasilja. Teško da možemo proći kroz njega, a da nas nasilje bar ne okrzne.

Ljudi stavljaju i skidaju svoje maske sve dok ne umru. Valjda im je lakše da se maskiraju, nego da žive svoju suštinu. Plaše se da pokažu ko su.

Od djetinjstva nas uče da je važno da gledamo djela osobe, a ne riječi. Pa ipak, kada je nasilje u pitanju, važno je naglasiti da je nasilnik prevarant. I riječi i djela prevaranta mogu savršeno da se slažu. Nasilnik se dobro pretvara, s vremenom pokazuje ko je stvarno. Nasilnu prirodu može uspješno da skriva sve do ostvarenja svog cilja.

Poznato je da su neke žrtve nasilja bile u skladnoj vezi i po nekoliko godina, a da se ponašanje partnera promijenilo odmah nakon zaključenja braka, trudnoće ili rođenja djeteta.

Jedan od primjera koji nam ovo potvrđuje, jeste ispovijest žene sa iskustvom nasilja koja je na ovu temu kratko i jasno odgovorila

“Moj bivši suprug je volio životinje sve do mog potpisa na papiru. Onda je počeo da ih šuta.”

Nasilnik zna dobro da se pretvara. Njegove riječi mogu da prate djela, ali ne mogu dugotrajno. Dakle, djela i riječi nisu najbolji pokazatelj nečijeg karaktera, iako određeno vrijeme to mogu da budu. To nam pokazuju i primjeri koje svakodnevno možemo čuti iz sredstava javnog informisanja, gdje su ugledni stručnjaci različitih profesija ispoljili teška nasilnička ponašanja, na opšte zaprepaštenje javnosti. Radi se o ličnostima sa uspješnim karijerama, osobama koje smatramo ljudima od riječi i djela.

Besprijekornog izgleda, velikog ugleda, izrazite stručnosti, pa ipak najprimitivnijeg ponašanja. Skinuli su masku savršenstva. Pokazali ko su stvarno i to pred svima.

Fotografija je preuzeta sa FreePik sajta

Kada je psihopatija u pitanju, a koja je česta kod nasilnika, djela mogu skladno da prate riječi, ali samo do onog momenta kada je žrtva uhvaćena u zamku. Nakon toga slijedi promjena ponašanja. Mijenjaju se i riječi, a i djela. Pada maska savršenstva. Nasilnik se otkriva.

Ljudi iz različitih razloga ulaze u naše živote, a najmanje je onih koji dolaze iz ljubavi prema nama. Mnogo je više onih koji dolaze iz ljubavi prema sebi. Obostrana ljubav veoma je rijetka.

Ljudi su gladni ljubavi. Za malo ljubavi spremni su na sve, čak i da ubiju ako je ne dobiju. Ni djeca se tako ne ponašaju, djeca plaču kada nešto ne dobiju. To nisu ni ljudi, ni djeca, to su zvijeri.

Zvijeri mogu da oponašaju ljude jedno vrijeme, ali ne mogu cijeli život.

Jedna od osobina koja nedostaje nasilniku, a koja bi mogla ukazivati na potencijalno nasilnu osobu, jeste odsustvo emocionalne inteligencije (EQ). Nasilnici ne razvijaju EQ ili je kod njih razvijena na najnižem nivou, ali mogu sasvim solidno da je oponašaju, posebno ako je u pitanju psihopatija. Psihopat može da nauči društveno poželjno ponašanje, može sjajno da ga oponaša i da se uklopi. Ono što ne može jeste da ga oponaša dugotrajno.

Nestrpljenje i impulsivnost su osobine svake zvijeri, psihopata pogotovo.

Inteligentniji tipovi nasilnika uče ljudska emocionalna ponašanja kroz filmove ili edukativne emisije. To ih zabavlja, jer se tako lakše pretvaraju među emocionalno zdravim osobama. Uče se kako da se što uspješnije prilagode životu sa normalnim ljudima. Učenjem drugima nanose daleko veću štetu, nego da se odmah otkriju.

Iskustvo “Idealne veze” može biti još jedan od crvenih alarma koji nam pokazuje da nešto nije u redu i da osoba može biti nasilna.

Žene koje su doživjele najbrutalnija iskustva nasilja, obično su imale iskustva “idealne veze”. Ovo se dešava zbog toga što su nasilnici majstori iluzije. Odlično znaju kako da svojoj žrtvi stvore iluziju idealne veze i upravo tu se mogu prepoznati, jer u životu ništa nije idealno tek tako samo od sebe, a pogotovo ne ljubavna veza. Sve ima svoje lijepe i one manje lijepe strane. Lice i naličje.

Nasilnici u ovoj fazi nemaju niti jednu manu. Izgledaju idealno, odlično se pretvaraju. Mogu da glume sjajno, ali i da pretjeraju. Nasilnici nemaju mjeru, neumjerenost ih takođe otkriva.

Nasilnik može uspješno da se pretvara godinama, na kraju se otkriva sam pred svima.