Aneta Zrnić

Diplomirani pravnik

O meni

Tema nasilja u porodici/partnerskog nasilja zainteresovala me je tokom studija, zbog čega sam je istraživala kao student, a posebno je aktivno proučavam posljednjih nekoliko godina.

Učestvovala sam u više istraživanja na temu nasilja u porodici, gdje sam prikupljala sve dostupne informacije. Aktivno sam pratila rad organizacija koje se bave ovom problematikom i učestvovala u više projekata i kampanja vezanih za osnaživanje žena.

Ideju za pisanje bloga dobila sam nakon pohađanja Digitalne akademije za mame, nakon čega sam završila i  Digitalnu akademiju u Centru za digitalni razvoj u Banjoj Luci, kako bih stekla znanje za izradu sajta za blog. Posljednje dvije godine radila sam u marketingu. Na osnovu iskustva koje sam stekla radom u oblasti digitalnog marketinga odlučila sam da temu nasilja u porodici/partnerskog nasilja obradim na ovaj način i svoja saznanja  učinim dostupnim na društvenim mrežama.

” Ćutanje nije zlato u situacijama kada smo ugroženi ili kada su povrijeđena naša prava. U takvim situacijama ćutanje je tiha smrt.

” Iz začaranog kruga nasilja ne izlazite odmah ili nikada. Izlazite onda kada ste spremni da prihvatite odgovornost za vlastiti pogrešan izbor i da se suočite sa njegovim posljedicama.”

” Kada žena progovori o doživljenom nasilju, nasilnik gubi ono što je prisvojio nasiljem. Gubi dominaciju.”

” Ljubav ne nastaje žrtvovanjem mira. Ona dolazi sa mirom.”

 

 

Zahvalnica za doprinos pri realizaciji aktivnosti u sklopu 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama od strane Studentske organizacije Pravnog fakulteta Banja Luka.

Scroll to Top