Nasilnik gubi dominaciju, kada žena progovori o doživljenom nasilju

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kada žena progovori o doživljenom nasilju, nasilnik gubi ono što je prisvojio nasiljem. Gubi dominaciju.

Onaj koji želi da dominira strahom, najviše strahuje od gubitka dominacije.

Jedno od istraživanja na temu nasilja u porodici/partnerskog nasilja, u kojem su učestvovale žene sa iskustvom nasilja, pokazalo je da su se sve učesnice osjećale nelagodno dok su govorile o svom ličnom iskustvu i doživljenom nasilju,  čak i nekoliko godina nakon prestanka nasilja i napuštanja nasilne zajednice.

To nam pokazuje da se doživljeno nasilje nikada ne zaboravlja, a da podsjećanje na njega izaziva bolna osjećanja i nakon proteka dužeg vremenskog perioda. Intenzitet bola može biti isti, kao u vrijeme kada se nasilje dogodilo.

Podatak da su se učesnice istraživanja odazvale pozivu da ispričaju svoje iskustvo, pokazuje nam da su uspjele izaći iz perioda emocionalne zatvorenosti, u kojem se nalaze gotovo sve žrtve nakon napuštanja nasilne zajednice. Period zatvorenosti traje kraće ili duže vrijeme, što zavisi od vrste nasilja, dužine njegovog trajanja, kao i ličnog senzibiliteta osobe.

Jedna od mnogobrojnih posljedica doživljenog nasilja, jeste emocionalna zatvorenost osobe nad kojom je izvršeno nasilje. Manifestuje se kao nemogućnost otvaranja drugima i pričanja o bolnoj temi. Nastaje već u toku trajanja nasilne zajednice, a produžava se i poslije napuštanja nasilnika. To nam pokazuje da nasilnik i dalje dominira nad žrtvom, vladajući njenim strahom od otvaranja, što i jeste njegov krajnji cilj.

Kada odluče da progovore o nasilju, žene sa iskustvom nasilja oslobađaju se i posljednjeg straha i dominacije bivšeg partnera.

Javna/moralna osuda javlja se kao krajnji cilj sankcionisanja krivičnih djela. U poređenju sa drugim krivičnim djelima, kod krivičnog djela nasilja u porodici, primjetno je da se osim nasilnika vrlo često osuđuju njihove žrtve, što je potpuno neshvatljivo. Osuđuju se oni koji su doživjeli nasilje i to najčešće zbog nerazumijevanja okoline i odsustva senzibiliteta, a posebno zbog nepoznavanja problematike nasilja.

Uzmimo za primjer poređenje sa krivičnim djelom krađe. Kradljivca svi osuđuju, a pokradenog niko. Pokradenog žale. Međutim, kod krivičnog djela nasilja u porodici, sasvim je drugačija situacija. Nasilnici se osuđuju, a vrlo često i njihove žrtve.

Na društvenim mrežama možemo čuti osuđujuće komentare poput onih ” znala je za koga se udaje, sama pala sama se ubila, da bude se udavala, zašto nije odmah pobjegla, šta je do sad čekala, zašto nije prijavila. “

Postavlja se pitanje zašto je to tako ?

Zato što je mnogo lakše osuđivati, nego razumjeti. Mnogo je lakše nepoznavati, nego znati. Mnogo je lakše sažaljevati, nego saosjećati.

Kada stupa u brak, žena misli da će biti voljena i poštovana. Ona ne misli da će biti zlostavljana ili da će izgubiti svoj život. Prema tome, u slučajevima nasilja u porodici sasvim je jasno da žena u momentu udaje ne zna za koga se udaje.

” Nasilnici su vješti glumci. Odglumiće vam sve ono što želite, a kada se spusti zavjesa shvatate da je sve bila predstava. Tada počinje borba za vlastiti život. “

Kada stupa u brak, žena očekuje da će graditi zajednički život. Ne očekuje da će se morati boriti za vlastiti život.

Sasvim je razumljivo zašto osobe koje su doživjele partnersko nasilje, o nasilju progovore nakon višegodišnjeg rada na sebi ili nikada. Potrebna je velika hrabrost i još veća snaga volje da se suprotstavite nasilniku, ali i da se suprotstavite osuđujućim komentarima okoline.

Nasilnik ne gubi dominaciju tako lako. Gubi je tek onda kada ste spremni da se otvorite drugima i podijelite svoje bolno iskustvo, suočavajući se pri tome sa više strahova.

Jedan od njih je i strah od osude. Tek kada se suočite sa strahom od osude drugih, tada počinje pravo iscjeljenje rane. Rane nanesene nasiljem u porodici veoma se teško iscjeljuju, jer…

Partnere ne tražimo da bi nas zlostavljali, već da bi nas voljeli. Od onih kojima se otvorimo tražimo da nas razumiju, ne da nas osuđuju.


PROČITAJ JOŠ

Scroll to Top