Zašto mislimo da se nasilnik može tako lako napustiti ?

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Ulazak u začarani krug nasilja ne počinje sa udarcima, već sasvim suprotno, počinje sa manipulacijom, sa komplimentima, sa romantikom, cvijećem i poklonima. Nasilje može da eskalira i da pređe u fizičko nasilje, ali ne mora uopšte. Može da uništi žrtvu, bez ijednog fizičkog udarca.

Sve češće na društvenim mrežama možemo vidjeti objave i komentare u kojima se spominje nasilje nad ženama i između ostalog, prenose se poruke ženama koje doživljavaju nasilje da ljubav ne bi trebala da boli i da bi trebale odmah da napuste nasilne odnose.

Ovakav način pisanja i slanja poruka ženama koje doživljavaju nasilje, na prvu možda izgleda dobronamjerno, međutim zbog ovakvog pristupa i nepoznavanja nasilja nosi određenu opasnost. Ukoliko žrtva nasilja u teškom stanju straha i panike pročita ovakvu poruku da treba odmah da napusti nasilan odnos i odluči odmah da napusti nasilnika, bez ikakvog plana za bijeg, može vrlo lako da ugrozi svoj život. Koliko je žena upravo na ovaj način izgubilo život, jer su pogrešno procijenile da mogu odmah napustiti nasilnika. Da bi se žrtva uspješno izvukla iz nasilja potrebno je mnogo snage, hrabrosti, strpljenja i vremena.

Život sa nasilnikom je borba za vlastiti život i u toj borbi ako izgubiš, možeš da ostaneš bez njega.

Koliko je samo planova, strategija, predviđanja svih mogućih posljedica, priprema i opreza potrebno da bi se nasilnik napustio, a svoj život sačuvao. Čak i nakon što žrtva uspješno napusti nasilnika, tako što je detaljno isplanirala svoj bijeg, nasilnik i dalje može da ide za njom mijenjajući vrstu nasilja koju prema njoj usmjerava.

Nasilnik u većini slučajeva ne odustaje od žrtve ni nakon što bude ostavljen. On za njom ide poput sjene.

Pisanje o nasilju u porodici ili dijeljenje savjeta žrtvama nasilja, podrazumijeva da se poznaje ova oblast i da se pri tome ima poseban senzibilitet, s obzirom na to da se radi o osjetljivim kategorijama. Nasilje u porodici je nedovoljno istraženo i nije dobro da o nasilju pišu i dijele savjete oni koji imaju vrlo malo informacija o tome šta je nasilje.

Posmatrajući sve veći trend pisanja na temu nasilja u porodici u ovom kontekstu, ne možemo a da ne primijetimo da većina smatra da žene ostaju u nasilnim partnerskim odnosima, jer ne znaju da ljubav ne bi trebala da boli i jer ne znaju da trebaju da napuste nasilnika.

Žene znaju da ljubav ne bi trebala da boli i znaju da bi trebale da napuste nasilne zajednice, ali ne mogu tako lako da ih napuste ma koliko to željele, jer bi prilikom napuštanja nasilnika mogle da ugroze svoj život.

Zašto mislimo da se nasilnik može tako lako napustiti, a pri tome nam podaci iz crne hronike pokazuju drugačije?

U pitanju je naivan i idealistički način razmišljanja, a realnost nasilja je potpuno drugačija, što nam svakodnevno pokazuju podaci iz crne hronike.

Iz razgovora sa osobama bez iskustva nasilja, a koje žele da znaju više o ovom problemu, dobijamo odgovore da nasilje u porodici doživljavaju kao svađu između partnera, u kojoj partner tokom svađe udari ili istuče partnera. Nakon toga slijedi pomirenje i tako u krug. Ovaj način razmišljanja o nasilju u porodici mogli bismo slobodno označiti kao veoma površan.

Iz ovakvih odgovora možemo zaključiti da većina osoba pod nasiljem u porodici podrazumijeva fizičko nasilje na gore opisani način, što je daleko od onoga šta sve nasilje u porodici može da obuhvata. Koliko različitih vrsta nasilnika ima, toliko ima i različitih vrsta nasilja koje vrše nad svojim partnerima.

Od vrste nasilja kojem je žrtva izložena, od psihoprofila nasilnika i materijalnih mogućnosti žrtve zavisi i način na koji će napustiti nasilnika, kao i vrijeme u kojem će to uspjeti učiniti.

Svim nasilnicima je jedno zajedničko, a to je vršenje nasilja nad partnerima. Ali se svaki nasilnik razlikuje prema načinu na koji vrši nasilje.

Ovo posebno želim da istaknem iz razloga što se nasilje u medijima najčešće prezentira sa slikama modrica, čime se naglasak stavlja isključivo na fizičko nasilje, dok se drugi oblici nasilja zanemaruju. Na ovaj način šalje se pogrešna poruka, koja je mnoge žrtve zavarala da je nasilje samo fizičko nasilje, zbog čega su propustile da na vrijeme prepoznaju manipulaciju nasilnika.

Ulazak u začarani krug nasilja ne počinje sa udarcima, već sasvim suprotno počinje sa manipulacijom, sa komplimentima, sa romantikom, cvijećem i poklonima. Nasilje može da eskalira i da pređe u fizičko nasilje, ali ne mora uopšte. Može da uništi žrtvu, bez ijednog fizičkog udarca.

Upravo zbog toga na fotografiji držim ovu lijepu jabuku. Nasilje je poput ove jabuke. Na početku sve izgleda sjajno i lijepo, a kada zagrizete shvatite da je jabuka trula.

PROČITAJ JOŠ


Scroll to Top